Het Melkhuisje organiseert voor het eerst sinds heel lang weer een verneiuwde versie van hun oude internationale......

In dit artikel kunt u de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 januari 2016 lezen. Klik hier voor de notulen.
Indien je je contributie voor seizoen 2014 na 31-12-2013 gaat betalen, gebruik dan het IBAN bankrekeningnummer NL82 RABO 0328 2712 17.
HIEP HIEP HOERA.Jaap belde net: De banen 5 t/m 8 kunnen en mogen weer gebruikt worden. Op de banen 1 t/m 4 ligt achterop hier en daar nog wat......

Iedereen weet natuurlijk dat onze minibaan nu ook officieel geopend is met een groot feest voor jong en oud, alle leden en sponsors. Het was een......

Onze club heeft enkele algemene regels met betrekking tot "de outfit", "op en langs de baan", "de clubpas", "het clubhuis", "bardienst" en......

Ga naar boven