Notulen Algemene Ledenvergadering T.V. De Gooische Valleid.d. 30 januari 2017Aanwezig namens het bestuur:Annemieke Schuitemaker (voorzitter)......

Iedereen weet natuurlijk dat onze minibaan nu ook officieel geopend is met een groot feest voor jong en oud, alle leden en sponsors. Het was een......

Onze club heeft enkele algemene regels met betrekking tot "de outfit", "op en langs de baan", "de clubpas", "het clubhuis", "bardienst" en......

Het is Cees en Jaap weer gelukt alles onder controle te krijgen.De verstopping is geheel opgelost en alles werkt weer nar behoren.Dus de......

Indien je je contributie voor seizoen 2014 na 31-12-2013 gaat betalen, gebruik dan het IBAN bankrekeningnummer NL82 RABO 0328 2712 17.
Komt er een golfbal vanaf de golfclub over het net, handel dan direct als volgt: Bel 035-6855599 (Drivingrange winkel). Meld dat je van......

Ga naar boven