Lesreglement RG sports
Artikel 1.
Een lesuur duurt vijftig minuten, een half lesuur duurt vijfentwintig minuten. De
trainer heeft na ieder lesuur 10 minuten pauze voor lunch, overleg met
spelers/ouders, bijhouden administratie. Spelers hebben wel 60 minuten
beschikking over de tennisbaan.

Artikel 2.
De trainingscursus bestaat uit 18 trainingen

Artikel 3.
Recht op deelname aan een cursus van RG sports ontstaat pas na ontvangst van hetcursusgeld.

Artikel 4.
Indien trainingen uitvallen, door onwerkbaar weer, of door de slechte toestand van
de baan, heeft RG sports 2 opties.
    - Inhaalmogelijkheid aan het einde van de cursus in te halen tot een maximum
       van 2 trainingen. De 1e uitvaltraining voor rekening van RG sports, de 2e
       uitvaltraining voor rekening van de lesnemer. De 3e uitvaltraining voor
       rekening van RG sports, de 4e voor rekening van de lesnemer.
    - Of de mogelijkheid tot het verzorgen van een theorieles tot een maximum
       van 2 keer per cursus.
Geplande inhaallessen die door weersomstandigheden niet kunnen doorgaan,
worden niet ingehaald.

Artikel 5.
Bij uitval van training door ziekte van de leraar of een aan de leraar toe te rekenen
oorzaak. Zal de trainer worden vervangen, of zullen de trainingen worden
ingehaald.

Artikel 6.
Trainingen om welke reden dan ook verzuimd zijn voor rekening van de cursist.

Artikel 7.
De leerling kan niet van de leraar verlangen dat deze aan een door de leerling
aangewezen "derde" lesgeeft in geval van verhindering van de leerling. In overleg
kan hier met instemming van de trainer wel toe worden overgegaan.

Artikel 8.
De leerling draagt zelf zorg voor het door hem benodigde racket en kleding.

Artikel 9.
Indien RG sports dit noodzakelijk acht kunnen ( in onderling overleg )
wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen
plaatsvinden.

Artikel 10.
Na inschrijving vindt geen restitutie van het lesgeld meer plaats. Ook als de
cursus door u voortijdig moet worden afgebroken vindt geen restitutie plaats. Er
mag wel een vervanger van gelijke sterkte worden gestuurd voor de resterende
weken.

Artikel 11.
Alle informatie over lesduur en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en
schrijffouten. RG sports heeft het recht om bij druk- en/of schrijffouten deze te
corrigeren, en zal haar klanten hiervan op de hoogte brengen.

Artikel 12.
Tijdens de nationale en regionale vakanties en nationale feestdagen vindt er in
principe geen training plaats tenzij door de vereniging, trainer en cursisten
anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor het
inhalen van uitgevallen lessen. In de meivakantie op maandag 27 april zullen
wel trainingen worden verzorgd

Artikel 13.
RG sports kan niet garanderen dat de groep waar u voor inschrijft, ook
daadwerkelijk altijd tot deze groepsgrootte kan komen. Bij één speler meer of
minder in uw groep zal geen contact met u worden opgenomen en wordt u in
deze groep ingedeeld. Bij een groep van 2 of 3 personen zal wel contact met u
worden opgenomen. De kosten zijn evenredig het aantal spelers die in uw groep
trainen.

Bij meer dan één speler verschil neemt RG sports contact met u op en zoeken
wij gezamenlijk naar een oplossing. RG sports zal niet het financiële verlies van
het aantal leerlingen in een groep compenseren.

Artikel 14.
 De trainingen zijn in principe op de tennisbanen van TV De Gooische Vallei

Ga naar boven