aaharingschotelOp een stormachtige zondagmiddag van de 20e november kwamen de mannen van groep List, van Diemen, Luyben en talenten rond 12 uur binnenvliegen bij tennisvereniging De Gooische Vallei.

Eenmaal binnen in ons gezellige clubhuis werden we blij verrast door Gerard en Carmine met koffie en het traditionele gebakje van bakkerij van Ingen uit De Bilt.

Als voorzitter van het Overkoepelend Orgaan Organisatie Haringtournooi Nederland, beter bekend als de OOOHN had ik de eer om de openingsrede te houden. Op verzoek van een aantal mensen heb ik deze speech bijgevoegd.

Dat de organisatie wederom in goede handen was bleek al snel door het efficiënte optreden van de groepsleden van groep van Diemen.

Clemens had een ingenieus balletje- balletje systeem gemaakt van eierdoosjes, bekers, bakjes, tape en golfballen. Maar het werkte goed en Carmine keek toe of een en ander ordelijk verliep.

We speelden drie keer een half uur en gelukkig hielden wij het droog, wel een flinke wind maar die handicap gold voor iedereen en maakte het af en toe heel grappig.

De haring van de Hocras smaakte weer prima en liet zich dankbaar vergezellen van korenwijn en Muiderschipperbitter.

Dat het daarna alleen maar gezelliger werd laat zich raden. Gerard en Clemens maakten de winnaars bekend en deelden bekers uit aan Toon Paulussen als runnerup en Ron Peffer als toernooiwinnaar.

De hele dag werden wij goed voorzien van hapjes en drankjes door Rita en Ans en het is aan de groep List om er volgend jaar weer een mooi spektakel van te maken.

Hans

Toespraak ter gelegenheid van Haringtournooi Gooische Vallei 20 november 2016

Vorig jaar 22 november werd aan mij het stokje na 5 jaar overgedragen door John Zieltjes,de eerste voorzitter van Overkoepelend Orgaan Organisatie Haringtoernooi(en) Ned.


Dit magische stokje is al weer een jaar in mijn bezit en vandaag is het aan mij om het haringtournooi toe te spreken als uw voorzitter. Het begrip stokje in de Nederlandse taal neemt een ruime plaats in vandaar dat ik graag en frequent refereer aan deze stokjes als moraal in mijn speech.


Nu ik ben bekomen van de schok om hem als voorzitter op te mogen volgen dank ik John voor zijn vijf jaar lange bezielende leiding.


Natuurlijk blijft het gemis van Peter Schipper groot en ik stel voor om de winnaar voortaan te eren met de daarvoor in het leven te roepen Peter Schipper bokaal.


Dat onze Wil de Ridder een sterke wil heeft om weer honderd procent deel te nemen aan de activiteiten doet ons veel plezier.


Zeer blij mogen we zijn met de terugkomst van Toon Paulussen en Erik Huffermann naar de Gooische vallei en we verwelkomen ze vandaag als invallers voor onder andere Lex die geblesseerd is en dus vandaag zijn witte wijntjes met zijn linkerhand drinkt.

Het afgelopen jaar heb ik, om mijn onafhankelijke status als voorzitter te verzekeren, er voor gekozen om niet frequent te spelen op de dinsdagavond.

Zou ik wel gespeeld hebben op die avond was de kans zeer groot dat ik als voorzitter te makkelijk betrokken had kunnen worden in alle vormen van omkoperij zoals daar zijn het aanbieden van een biertje, broodje kroket, Shoarma van BABA, nieuwe tennisschoenen, nieuw racket en reisvergoeding van en naar de tennisbaan.   hier moest ik een Stokje voor steken

Ik was op al deze dinsdagen druk met de door mij persoonlijk opgerichte werkgroepen en commissies;

Commissie “Meer of minder Haringen”

Deze commissie heeft haar activiteiten al snel moeten stoppen op straffe van een geldboete van 5000 euro, door de rechter in verband met Marokkaanse vereniging van haringkakers gestarte procedure. De commissie concludeerde dat je ook een huilende neger geen snicker mag noemen, niet een terrorist mag weigeren op een typecursus met 200 aanslagen per minuut , en niet iemand die zich voor de trein wil werpen op het goede spoor mag helpen. Moraal;      nooit aan de stok krijgen met buitenleden

Commissie “Welzijn na de korenwijn”

Van de week stond er in de wijnhandel een klant die zeker 130 kg woog, hij bestelde 20 liter korenwijn, wijnhandelaar vroeg hem ….heb u iets om in te doen ? “ja …daar spreekt u mee”

Meerdere korenwijnproeverijen werden door ons als commissie gevolgd en telkens als de proeverijen afgelopen waren bleken achteraf de notulen verdwenen. De notulist van de commissie houdt niet van werken …..het begon met een lui oog ….en dat is nu overal uitgezaaid.

Moraal       je kunt van drank van je stokje gaan

Commissie “is er nog huwelijksleven na het haringtournooi”

Deze groep commissieleden kwam na 1 sessie tot de juiste conclusie en heeft mij verzocht om haar ontslag te aanvaarden en te ontbinden, nadat Kapitein Iglo als een van de commissieleden overleed met zijn laatste woorden …”ik geloof dat ik in een visstick” en mijn speciale gast de Chinese minister van verkeer de heer Om Lei ding, die vaak in de file bleef steken.

Een van de commissieleden kreeg ernstige problemen met zijn vrouw nadat zij net van haar arts te horen had gekregen dat ze leed aan stofwisselingziekte………haar man zei dat hij dat al lang wist …….je koopt elke week nieuwe kleren.

Die vrouw was al behoorlijk gepikeerd want bij een van haar laatste bezoeken aan de kledingwinkel vroeg ze of men iets had wat goed bij haar gezicht paste ….waarop de verkoopster antwoordde met” ja mevrouw de plooirokken hangen achter in de winkel”.

De conclusie is namelijk dat de voornaamste reden van een echtscheiding is………………………….. het huwelijk zelf. 

Moraal; Als de stok stijf staat is de uil gaan vliegen ( hier moet ik uitleggen dat het betekend dat bij een erectie de wijsheid verloren gaat)

Commissie “Haring ……daar zit een luchtje aan”

Gezien de gevoeligheid van dit lopende onderzoek naar de boekhouding van de door het OOHN gevoerde financiële beleid kunnen we daar verder nog geen uitspraken over doen.

Wel hebben wij moeten constateren dat grote delen van zakelijke documenten zijn teruggevonden op de privé-mail van oud organisatieleden. moraal er is altijd wel een Stok te vinden om de hond te slaan

Zoals mijn voorganger John al memoreerde zijn de kwaliteiten en criteria van voorzitter van deze vereniging; organisatorische kwaliteiten koppelen aan levenslust, heldere stem, goed voorkomen, onbezonnenheid, schuldenvrij, geen oorlogsverleden en …en nu komt het………………… ruim in de vrije tijd zitten.

Welnu mijn vrienden het werk als voorzitter heeft heel veel vrije tijd gekost maar het was het wel waard om mij zo vlijtig voor de OOOHN in te zetten. 

Alle gekheid op een stokje

Dit toernooi werd vijf jaar zes jaar geleden opgericht door een vriendenclub die samenkomt op de dinsdagavond 

Van en voor List, luyben en van Diemen en anderen …”List, Luyben & van Diemen”………net een chique advocatenkantoor en ik voel mij dus als een vis in het water bij deze nette club, die als traditie de bevordering van de arm en beenspieren en het in conditie brengen van de slokdarm voor de komende feestdagen hanteert.

Mag ik een daverend applaus voor de twee lieve dames Rita en Ans die bereid zijn om ons vandaag behulpzaam te zijn aan de bar en de keuken. 

Ik vraag uw aandacht voor het organiserende team van dit jaar…….

Groep van Diemen, bestaande uit Clemens, Carmine, Leo, Ron, Richard en Gerard 

Welnu mijne heren ik zou zeggen laten we er een mooi toernooi van maken en laat de ballen knallen de drank maar vloeien en de haringen smaken. Hans Sekrève
Ga naar boven