Van een van onze leden ontvingen wij het verzoek het volgende bericht te plaatsen. Hun twee jonge zonen zijn geboren met een ongeneeslijke erfelijke......

Notulen Algemene Ledenvergadering T.V. De Gooische Valleid.d. 30 januari 2017 Aanwezig namens het bestuur:Annemieke Schuitemaker (voorzitter)

Iedereen weet natuurlijk dat onze minibaan nu ook officieel geopend is met een groot feest voor jong en oud, alle leden en sponsors. Het was een......

Het was een heel geslaagde dag met gezellig veel mensen. Sommigen kwamen ook tennissen, anderen kwamen alleen voor de opening en de gezelligheid......

Het is Cees en Jaap weer gelukt alles onder controle te krijgen.De verstopping is geheel opgelost en alles werkt weer nar behoren.Dus de kantine is......

Indien je je contributie voor seizoen 2014 na 31-12-2013 gaat betalen, gebruik dan het IBAN bankrekeningnummer NL82 RABO 0328 2712 17.
Ga naar boven