Mede dankzij een bijdrage van onze sponsoren en een subsidie via de gemeente, konden vorige week zonnepanelen worden geplaatst op het dak van het......

Het was een heel geslaagde dag met gezellig veel mensen. Sommigen kwamen ook tennissen, anderen kwamen alleen voor de opening en de gezelligheid......

Iedereen weet natuurlijk dat onze minibaan nu ook officieel geopend is met een groot feest voor jong en oud, alle leden en sponsors. Het was een......

Van een van onze leden ontvingen wij het verzoek het volgende bericht te plaatsen. Hun twee jonge zonen zijn geboren met een ongeneeslijke erfelijke......

Notulen Algemene Ledenvergadering T.V. De Gooische Valleid.d. 30 januari 2017 Aanwezig namens het bestuur:Annemieke Schuitemaker (voorzitter)

Indien je je contributie voor seizoen 2014 na 31-12-2013 gaat betalen, gebruik dan het IBAN bankrekeningnummer NL82 RABO 0328 2712 17.
Ga naar boven